Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนต่างพากันลงเล่นน้ำในแก่งเกาะใหญ่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์


ที่จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนต่างพากันลงเล่นน้ำในแก่งเกาะใหญ่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์   

     อำเภอแม่วงก์ หลังฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำในแก่งเกาะใหญ่เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกครั้ง ประจวบกับช่วงหยุดติดต่อกันหลายวันและช่วงปิดเทรอมทำให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาพักผ่อนกันมากขึ้น พ.ต.ท.มนต์ชัย มะลิพวง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 พร้อมสายตรวจ ได้มาอำนวยความสะดวก และดูแลนักท่องเที่ยว และแนะนำการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ภายใน แก่งเกาะใหญ่ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวาาค์   ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บอกว่า ฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแก่งเกาะใหญ่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาแม่วงก์มีความหนาวเย็น ใสสะอาด และมีฝูงปลาต่างๆ ที่เวียนว่ายอยู่ในน้ำค่อนข้างชุกชุม โดยตลอดทั้งวันจะเห็นได้ว่ามีหลายครอบครัวพากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ลงเล่นน้ำในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับแก่งเกาะใหญ่ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเกาะแก่งหินขนาดเล็ก-ใหญ่ มากมาย ลดหลั่นกันลงไปตลอดลำน้ำแม่วงก์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันดับต้นๆ และขึ้นชื่อ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนลงเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก
ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 069525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.