Header Ads

ชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมใจสืบสานพระศาสนาจัดพิธีถวายกฐินสามัคคีสร้างมหาธาตุเจดีย์

              เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ วัดสันติวราราม บ้านดอยสิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ชาวบ้านดอยสิริมงคล ตำบลดงมหาวัน และใกล้เคียง กว่า 500 คน ร่วมกันนำต้นกฐืนสามัคคีจากการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนนำโดยนางฐาณิดา ขุนพลแก้ว ประธานกรรมการ บริษัทขุนพล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นประธาน มีนายจักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์,  หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือโทรทัศฯ ช่อง 13 สยามไทย"ข่าวรอบรั้วภูธร"เป็นรองประธาน ในการจัดถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองปาไฐยรัฐ 30  รูป ได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ   วัดเชตวันมหาวิหาร   เมืองสาวัตถี   แต่ระหว่างเดินทางเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกลงมาต่อเนื่องการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 30 รูป จึงต้องหยุดพัก ณ เมืองสาเกตุ เป็นเวลาสามเดือนพอฝนหยุดตกจึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดา  พระพทธเจ้าได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางเมื่อทราบความจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส โดยสามารถรับผ้ากฐินได้และภิกษุผู้ได้กรานกฐินได้อานิสงส์ 5 ประการ ภายในเวลาอานิสงส์กฐินนับจากวันที่รับกฐินจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔  ส่วนประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลกฐินในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเริ่มมีมาแต่แรกที่รับพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาในดินแดนประเทศไทยซึ่งอาจมีปฏิบัติประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยทวาราวดีแต่มาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าชาวไทยได้ถือปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐินในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและได้มีการสืบสานประเพณีต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิธีการทอดกฐินได้เริ่มต้นด้วยการที่ชาวบ้านดอยสิริมงคล ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสานจากหลายๆหมู่บ้านจัดขบวนแห่ต้นกฐินมาร่วมกันที่วัดก่อนนำเข้าไปจัดตั้งไว้ในศาลาการเปรียญ พร้อมกันนั้นได้ทีการจัดสมโภชน์กฐินด้วยการฟ้อนรำอีสาน-ล้านนา และสวดมนต์เย็น ก่อนที่ในวันรุ้งขึ้นพุทธศาสนิกชนชาวตำบลดงมหาวันจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 17 รูป จากนั้นในเวลา 09.39 น.ในวันนี้(28 ตุลาคม 2562) พระครูสันติธรรมวิชิต เจ้าอาวาสวัดสันติวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางฐาณิดา ขุนพลแก้ว ประธานกรรมการ บริษัทขุนพล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสถวายกฐิน ซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปจัดสร้างองค์พระธาตุ ศิริปัญจะพุทธมหาเจดย์ ที่มีฐานกว้าง 40 เมตร สูง 59 เมตร( 5ชั้น) แต่ละชั้นจำลองเป็นวัฒนธรรมนิยม 4 ภาพที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ชั้นบนสุดจัดสร้างเป็นพุทธคยาจำลอง(สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า) ในครั้งนี้
   สำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมทำบุญจัดสร้าง องค์พระธาตุ ศิริปัญจะพุทธมหาเจดย์ ที่ วัดสันติวราราม บ้านดอยสิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ติดต่อได้ที่ ท่านพระครู สันติธรรมวิชต 089-5565763

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.