Header Ads

ข่าวแพร่- สภ.สอง ภ.จว.แพร่ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ

ข่าวแพร่-  สภ.สอง ภ.จว.แพร่ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ
           
         เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ2405มีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมาจนกระทั้ง วันที่13ตุลาคม พ.ศ2458มีการประกาศรวมกรมพล
ตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่า"กรมตำรวจ"ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ,และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจอย่างเป็นทางครั้งแรกในวันที่13ตุลาคม พ.ศ.2492เรื่อยมาจนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ.2560
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยให้เป็นวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17ตุลาคม พ.ศ.2541 เนื่องจากวันที่13ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิศทูนพระองค์สืบไป ทางสถานีตำรวจภูธร สอง จังหวัดแพร่ จึงได้จัดประกอบพิธีวันตำรวจดังนี้

      วันที่17ตุลาคม พ.ศ.2562เวลา07.00น. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ สว่างประเสริฐ  ผกก.สภ.สอง, พ.ต.ท.สุรพล ใจเดจ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.ภานุรุจ แสงสร้อย รอง ผกก.ปฯ, พ.ต.ท.
วรวิทย์ จันปวงเสน สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.พุทธิพัชร โปธาตุ สว.สส.,พ.ต.ท.ชาญณรงค์ ก้อนแก้ว
สวป.ฯ พร้อมข้าราชตำรวจภูธรสอง ภ.จว.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันตำรวจ ณ.บริเวณ ลานด้านหน้า สภ.สอง เวลา08.00น.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ ที่หน้าสภ.สอง กล่าวอุดมคติของตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวคำปฎิญาณตนของตำรวจ และร่วมทำบุญเจริญพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้ว
พร้อมทั้งทำความสะอาดภายในสำนักงาน ทาสีรอบบริเวณรั้วโดยรอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดียี่งขึ้นไปกับผู้ที่มาใช้บริการในสภ.สอง


ข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขอบคุณเครดิตภาพ ดต.รุ่งอธิธรรม ใจวงค์ ณัฐปคัลภ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.