Header Ads

กิจกรรม ออมสินชวนรุ่นพี่ ทำความดีจิตอาสา

ที่บริเวณอุทยานสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสูงวัย  ของธนาคารออมสินภาค 6 โดยมีนางชุติมา สุขสวัสดิ์อำนวย ผู้อำนวยการภาค 6 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม

           ทั้งนี้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก ที่ประกาศความพร้อม ในการดูแลผู้สูงวัยรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ด้วยการเปิดตัวธนาคารผู้สูงวัย  เมื่อต้นปี 2560 พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์  และบริการทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย ทางด้านเงินฝาก และด้านสินเชื่อ เช่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย  เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย  และนอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงวัย  ด้วยการจัดกิจกรรม ออมสินชวนรุ่นพี่ ทำความดีจิตอาสา  ธนาคารออมสินภาค 6 ประจำปี 2562   รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสุขภาพและสังคม เพื่อดูแลผู้สูงวัย และได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม    ซึ่งจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619524644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.