Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยวลงพื้นที่แก้ไขปัญหา การขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว นายอารมย์ หุตะมาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการทำนาและทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จ และเป็นประโยชน์ต่อ ราษฎรต่อไป

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.