Header Ads

ปราจีนบุรี - ผลกระทบผู้เลี้ยงปลาในกระชัง น้ำทวมลด น้ำเสียไหลลงแม่น้ำ

วันนี้ 4 ตุลาคมพ. ศ. 2562 เวลา 9.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เข้ามาตรวจสอบค่าออกซิเจนในแม่น้ำ ซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามาจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนพศ 2562
ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมนั้นได้ลดลงและทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำลงสู่แม่น้ำ และมีเกษตรกรบางรายแจ้งว่ายังมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงสู่แม่น้ำซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำมีค่าออกซิเจนที่ต่ำลง จนทำให้เกิดการตายของปลาในกระชังจำนวนมากและปลาธรรมชาติก็มีการตายเกิดขึ้นเช่นกัน ครั้งนี้ทางกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและกำลังให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียในครั้งนี้และเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการสอบถามเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทราบว่าการตายของปลาในกระชัง ได้เกิดขึ้นประมาณ 2-3 วันที่แล้ว ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิตจำนวนมาก คาดว่าความเสียหายยังจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกชาวบ้านจึงได้รีบติดต่อให้พ่อค้าลัดคิวมารับซื้อปลาก่อน เพื่อที่จะเร่งนำปลาออกจำหน่ายเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้
ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225
ขับเคลื่อนโดย Blogger.