Header Ads

พังงา –พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพ ถวายพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) บูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ต่อมา ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช
อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.