Header Ads

โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโดย ธ.ก.ส. และโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาวะหนี้สินเกษตรกร

   นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาวะหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการ และยั่งยืนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางดำเนินการประกอบไปด้วย 5 มิติ ประกอบด้วยการดำเนินงานอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป ลดภาระหนี้โดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และ สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานการดำเนินงานด้านต่างๆ พรานกลไกการทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

   อย่างไรก็ตาม จากที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้งกรณีที่ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบมีปัญหาถูกเจ้าหนี้นอกระบบติดตามทวงหนี้ ทำร้ายร่างกาย หรือบางรายต้องกระทำอัตวินบาตกรรม เพื่อหนีปัญหาหนี้สิน เหตุการณ์ดังกล่าวธนาคารจึงได้จัดทำโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโดย ธ.ก.ส. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ธนาคารจึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และไกลเกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ตัวแทนองค์กรการเงินชุมชนภาคเอกชนที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สื่อมวลชน เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ประสบความสำเร็จ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.