Header Ads

ชลบุรี - กองทัพเรือ จัดอบรมให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ให้แก่ทหารกองประจำการพื้นที่สัตหีบ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ต.ค.62 พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด ผลัดที่ 3/60 โดยมีข้าราชการ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยดำเนินการจัดการอบรมทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุนที่สังกัดหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อเพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต พร้อมทั้งได้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับหลังปลดประจำการเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมข่าวทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ และแผนกพระธรรมนูญฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดในครั้งนี้ เป็นทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยต่างๆ จำนวน 400 นาย


ภาพข่าวโดย  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย รายงาน  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.