Header Ads

ศรีสะเกษ-ประชาชนแห่ร่วมบุญมหาสังฆทานใหญ่ วัดนากันตม(วัดหลวงปู่ สังข์สุริโย)


วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่วัดนากันตม ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสรวีย์ ศิริมา ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี งานทำบุญถวายมหาสังฆทานใหญ่ประจำปี 62 โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค10 ,พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ตลอดทั้งเจ้าอาวาสพระภิกษุสงฆ์วัดต่างๆใน7 อำเภอใกล้เคียง 300 รูป มีประชาชนทั่วไปกรรมการวัดทายกทายิกา ผู้นำชุมชนร่วมงานกว่า 2,500 คน
วัดนากันตมเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในนาม(หลวงพ่อสังข์ สุริโย) เมื่อปี 2478 พระครูอุดมวรเวท(หรือหลวงพ่อสังข์ สุริโย) ได้มาบุกเบิกสร้างวัด พัฒนาวัด สร้างกุฏิ ศาลา โดยได้สร้าง เป็นคอนกรีตทั้งหมด ฉะนั้นสิ่งก่อสร้างในวัดนากันตม จะเห็นว่าเป็นคอนกรีต ด้านหน้าวัดจะมีรูปท้าวเวสสุวรรณหล่อ ขนาดใหญ่ยืนอยู่หน้าวัด ท่านเขียนเป็นคติไว้ว่า “มาดีมีชัย มาดีมีโชค มาร้ายยักษ์กิน”
    นายศักดิ์ชาย สารพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านกันตม กล่าวว่า พระครูขันติ วรกิจ เจ้าอาวาสวัดนากันตมและชาวบ้านกันตมได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญมหาสังฆทานใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลอำเภอใกล้เคียงให้มีความสุขความเจริญในฤดูกาลเข้าพรรษา เพื่อปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามคงไว้สืบไป ///


 

  ภาพ/ข่าวโดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.