Header Ads

ระยอง - กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองผักหนาม

ระยอง - กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองผักหนาม

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองผักหนาม โดยนายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด หรือ GPSC และนางสาวพัลลภา อชานนท์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี พนักงาน พร้อมด้วยชุมชนหนองผักหนาม ชุมชนหนองปรือ และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ซึ่งมียอดทำบุญกฐินและผ้าป่าสามัคคี รวมจำนวนเงิน ๗๐๙,๙๙๙.๕๐ บาท
ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.