Header Ads

ลุงเป็นตู่ห่วงดินสะไลท์ผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลพัง

ลุงเป็นตู่ห่วงดินสะไลท์ผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลพัง
อุบลฯ ชาวริมฝั่งแม่น้ำมูลระทมอีกรอบ หลังน้ำท่วมลดลงไม่กี่วัน ยังมาผจญกับพนังกั้นริมฝั่งสะไลท์พังทะลายเสียหายหลายจุด
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี บินด่วนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ หลังน้ำลด ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จำนวน 1,000 คน และตรวจสภาพพื้นที่ผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง ตลอดแนวแม่น้ำมูล (ทางอากาศ) และตรวจติดตามความก้าวหน้าเพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ตลิ่งริมแม่น้ำมูลพัง ที่วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.45 - 14.30 น. ณ ศาลาประชาวาริน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ตลอดจนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ระยะยาวต่อไป จากนั้นเวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและซ่อมสร้างบ้านเรือน ร่วมกับกองทัพบก ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 2 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
ล่าสุดการฟื้นฟูเยียวยา จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจความเสียหายบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ ครม. วันที่ 24 กันยายน 2562 จำนวน 20,675 ครัวเรือน และอยู่ในระหว่างสำรวจเพิ่มเติมบ้านเรือนที่เสียหาย 16,245 หลัง เสียหายทั้งหลัง 3 หลัง เสียหายมาก 7,567 หลัง เสียหายน้อย 8,675 หลัง มีการซ่อมแซมแล้ว 2,002 หลัง ทั้งนี้ ข้อมูลอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม


//////////////////////////////////
ข่าวโดย... กฤษณะ วิลามาศ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.