Header Ads

หลวงปู่อี๊ด เกจิวัดเทพประสาท (สัตหีบ) เข้ารับรางวัล วชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล "ตัวอย่างแห่งชาติ"


พระอาจารย์บุญส่ง จันทิโม อินดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท (เตาถ่าน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หรือที่ชาวบ้านรู้จักท่านในนาม "หลวงปู่อี๊ด" เดินทางเข้ารับรางวัล วชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล "ตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนันตร์ บุญรำไพ อดีตรองปลัดบัญชีทหารบก อดีตรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธี
คณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายภาคี) กำหนดให้มีการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อรับรางวัล ปูชนียบุคคล "ตัวอย่างแห่งชาติ" ในสาขาด้านต่างๆ โดยสรรหาบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เอกชน ประชาชนทั่วไปที่ได้เสียสละอุทิศใจกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ตลอดจนประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนหรือปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสดุดีเผยแพร่คุณงามความดี หรือผลงานที่บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เอกชน ประชาชนทั่วไป ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้ บุคคล องค์กร หรือชุมชน เอกชน ประชาชนทั่วไป นำไปประพฤติปฏิบัติและสร้างผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายภาคี) จึงได้พิจารณาให้ พระอาจารย์บุญส่ง จันทิโม อินดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท เข้ารับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลต่อไป

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.