Header Ads

นราธิวาส - รองผู้ว่าราชการ ปล่อยนักปั่นจักรยานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย สร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ 15 ต.ค.62 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักกีฬาปั่นจักรยาน ในกิจกรรมปั่นสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมถึงทีมนักปั่นจากรัฐกลันตันประเทศมาเลเชีย จำนวน 40 คน นำโดย Mr.Mat Bin Yaacob ผู้บัญชาการเรือนจำกาลังจือปอ เมืองโตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

  โดยเริ่มสตาร์ตออกจากจุดเริ่มต้นที่โรงแรมอิมพีเรียลไปตามเส้นทางต่างๆของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตลอดการปั่น ได้ชื่นชมบรรยากาศ 2 ข้างทางของอำเภอเมืองนราธิวาส สถานที่สำคัญๆและร่วมซึมซับมิตรภาพจากประชาชนในพื้นที่ ไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชายแดนใต้ สร้างความประทับใจให้กับนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเพิ่งได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งแรก

   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมปั่นสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ และได้ออกกำลังกายด้วยจักรยาน 2 ล้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เกิดการรวมกลุ่มนักปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในด้านการออกกำลังกายของประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย
ภาพ/ข่าว  กรียา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.