Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

               เมื่อเวลา 09.15 นาฬิกา วันนี้(18 ตุลาคม 2562) นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณวัดหนองงูเหลือม บ้านดงเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์              เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.