Header Ads

แพร่-ผู้ว่าแพร่ลงพื้นที่เตาปูนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขความเดือดร้อนเกษตรกรตำบลเตาปูน


เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่18ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ดร.กรานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรตำบลเตาปูนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เสียหายและยืนต้นตายจำนวนหลายพันไร่ตามที่สื่อจากสำนักอื่นได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวันที่17ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา จนทำให้ผู้ว่าแพร่ต้องรีบลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปํญหาอย่างแที่จริงโดยได้สั่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสองให้การอำนวยการความสะดวกประสานงานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาให้คำชี้แนะมีนายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้อธิบายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเตาปูนให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบเป็นเบื้องต้นวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปภ.จังหวัดแพร่"ชลประทานแพร่ "ทสจ.เ"กษตรจังหวัดแพร่"เกษตรอำเภอสองและอีกหลายหน่วยงานที่มีส่วนดำเนินการช่วยเหลือพร้อมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ถึงหมู่ที่11 พร้อมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพืชไร่ข้าวโพดที่ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงโดยผู้ว่าสั่งกำชับหน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นชลประทานแพร่ที่จะต้องสำรวจออกแบบก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลเตาปูนจำนวน4แห่งแต่ไม่มีระบบส่งน้ำที่ดีและให้ทสจ.เริ่มออกสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่โดยเร็วและมอบหมายงานที่เกี่ยวในด้านการช่วยเหลือเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรคือให้ปภ.จังหวัดเร่งดำเนินเพื่อเตียมในการช่วยเหลือโดยทางปภ.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ทางผู้นำรวบรวมรายชื่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบทำการประชาคมส่งรายชื่อให้เกษตรอำเภอและแจ้งให้อำเภอทราบและทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเป็นภัยพิบัติภัยแล้งที่ไม่ซ้ำซ้อนกับภัยพิบัติจากอุทกภัยที่ประกาศมาก่อนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รับปากกัยกลุ่มเกษตรกรว่าทำหน้าที่ช่วยให้ได้รับการอำนวยการช่วยเหลือจากหน่วยงานอย่างรวดเร็วและแเท้จริงและจะปฎิบัติหน้าที่อย่างให้คูณ2ในช่วงที่อยู่ในจังหวัดแพร่1ปีนี้


ข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทย รายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.