Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งมียอดเงินถวายผ้าพระกฐิน รวมทั้งสิ้น 5,163,704 บาท

สำหรับพระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่าผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทาน อัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้...// 

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.