Header Ads

ราชบุรี - ทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต

กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกำลังพลจิตอาสาของกรมการทหารช่างและประชาชนรอบค่ายรวมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ต.ค.62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี กรมการทหารช่างร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของข้าราชการ  นายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ และจิตอาสาของกรมการทหารช่าง และครอบครัวของกรมการทหารช่าง โดยมี พลตรี เจษฎา  เปรมนิรันดร  รองเจ้ากรมการทหารช่าง และ พันเอกหญิง เกยูร  ปัญญะบูรณ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะร่วมให้กำลังใจในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้


ในโอกาสนี้ รองเจ้ากรมการทหารช่าง และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 16,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  โดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง และกำลังพลจิตอาสาของกรมการทหารช่าง และครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่ายได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

น.ส.อาทิตยา ภู่พูล อายุ 18 ปี ประชาชนรอบค่ายที่เดินทางมาบริจาคโลหิต ได้เปิดเผยว่า ตนได้รับข่าวสารการรับบริจาโลหิตในครั้งนี้จากเฟชบุ๊คของกรมการทหารช่าง ตนจึงตั้งใจมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ของตน ที่ตนมาร่วมบริจาคโลหิต เพราะจะได้ช่วยเหลือคนและต้องการใช้เลือดของตนที่ได้บริจาค และสิ่งสำคัญตนจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งตนถือเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรกระทำ เพื่อรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

น.ส.ธันยาภรณ์ กุ้งโพธิ์ อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมการทหารช่าง ก็ได้บอกว่า ตนเองได้มาบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่ออยากสร้างความดี ตามที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พึ่งวางแนวทางคำสอนในการปฏิบัติตนได้ว่า พอเพียง, ซื่อสัตว์, ประหยัด, รับผิดชอบต่อหน้าที่, ไม่เลือกงานและเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำงานเพื่อส่วนรวม ตนจึงอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านและคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน ถึงแม้วันนี้เราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปแล้ว แต่เรายังสามารถทำความดี และปฏิบัติตนตามคำสอน เพื่อพระองค์ท่านได้เสมอ และตนก็อยากฝากถึงทุกคนให้ร่วมทำความดีเพื่อรำลึกถงพระองค์ท่าน พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.