Header Ads

ฝ่ายกฎหมาย พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน ดำเนินการยื่นฟ้อง นางสาวบี และพ่อบี ต่อศาลอาญาตลิ่งชัน ในข้อหาหรือฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
ดำเนินการยื่นฟ้อง นางสาว พิมพ์นรี โหตะไวทยกร (บี) และนาย ธนัส เกตุมงคล (พ่อบี) ต่อศาลอาญาตลิ่งชัน ในข้อหาหรือฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

อภิรัฐ กุนกันไชย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.