Header Ads

ชลบุรี - เมืองนิฮอนมัตสึประเทศญี่ปุ่น กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมพิธีลงนามบันทึกส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และนายมิอุระ คาซึฮิโระ ในฐานะผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนิฮอนมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยมี นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 5 และ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน


    ทั้งนี้  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองนิฮอนมัตสึและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของทั้งสองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะต่อยอดความร่วมมือเพื่อขยายการประชาสัมพันธ์ในระดับเมืองนิฮอนมัตสึและตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและขยายโอกาสในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    สำหรับเมืองนิฮอนมัตสึตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุกุชิมะ นิฮอนมัตสึเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ  และประวัติศาสตร์อันโดดเด่นและประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน  มีน้ำพุร้อนรวมถึง Dake spa ผลิตภัณฑ์ และอาหารประจำท้องถิ่นมากมาย เช่น สาเกผลไม้ ขนมหวานญี่ปุ่น และกระดาษญี่ปุ่น

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.