Header Ads

พะเยา - บรรยกาศการซื้อของโดยใช้สวัสดิการ ชิม ช๊อบ ใช้ ผ่านแอพเป๋าตุงคึกคัก

ที่ห้างเจริญภัณฑ์จังหวัดพะเยา  มีประชาชนจำนวนมากที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของหลากหลายจามความต้ิงการของตัวเองโดยผ่านแอพเป๋าตุง  ทำให้มีประชาชนต่อแถวยาวเต็มทุกเค้าเตอร์  เพื่อรอจ่ายเงิน บางคนก็กังวนว่าจะไม่สามารถจ่ายผ่านแอพได้  จึงไม่ซื้อของมากจึงมาทดลองใช้ก่อนในครั้งแรก  หากระบบไม่มีปัญหาและสามารถจ่ายผ่านแอฟได้ก็จะกลับมาซื้อตามจำนวนเงินที่เหลือ  ส่วนพนักงาน ห้างเจริญภัณฑ์บอกว่าสามวันที่ผ่านมาระบบก็ล่มเป็นบางครั้งติดขัดบ้างหากมีจำนวนคนใช้เอยะ  แต่ก็ยังสามารถใช้ได้  ส่วนบางคนก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้ว  แต่ไม่ได้รับ เอสเอมเอส ตอบกลับมาในเวลาที่กำหนด  ก็รู้สึกเสียใจเพราะสมัครยากมาก พอสมัครได้ก็ไม่ผ่านขั้นตอนต่อไป  จึงต้องใช้เงินเดือนตัวเองจ่ายค่าสินค้าเอง


ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.