Header Ads

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยจังหวัดตราด                      วันที่29ต.ค.62  ที่ศาลา 100 ปีตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ทั้งยังเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการดูและสุขภาพตนเองและสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน) การนวดแผนไทย การแสดงนิทรรศการ ความรู้ งานวิจัย การแพทย์แผนไทย คลินิกอดบุหรี่ การจัดมุมให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพและความสวยงาม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การจัดให้มีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เป็นต้น


ข่าวโดยนิมิตร คชพร ทีมข่าวจังหวัดตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.