Header Ads

"มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์" ครอบครัวศิริวิริยะกุล เข้าร่วมงานสังสรรค์ ผู้สนับสนุนมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก

 
   จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ โดย ครอบครัวศิริวิริยะกุล และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานสังสรรค์ผู้สนับสนุน มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่ง มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือช้างที่ลำบาก ช้างแก่ที่ถูกทอดทิ้ง ช้างพิการ ช้างที่ถูกทรมานกรรม และช้างที่ถูกใช้งานหนักเกินควร ให้ได้รับการเยียวยา และได้อยู่อย่างอิสระ ตามธรรมชาติของช้างจึงเป็นที่มาของ" มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์"
              ศูนย์อนุรักษ์ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตช้างตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าเกือบ 1,000 ไร่ และจัดโครงการช่วยเหลือและดูแลฟื้นฟูช้างวัยเกษีย ณ เนื่องในวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และพร้อมใจกันอนุรักษ์ช้างไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ศูนย์อนุรักษ์ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ภายในทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตช้างตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าเกือบ 1,000 ไร่ และจัดโครงการช่วยเหลือและดูแลฟื้นฟูช้างวัยเกษียณ ซึ่งส่วนใหญ่ศูนย์อนุรักษ์ช้างได้ขอซื้อช้างสูงอายุ และพิการ มาจากสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาดูแลตลอดต้องทำงานมาตลอดชีวิตตั้งแต่ลากซุง และเป็นช้างในปางให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 40 ถึง 60 ปี ซึงบ้างครั้ง ทางมูลนิธิต้องบดอาหารให้กิน เนื่องจากช้างที่มีอายุมาก ฟันจะไม่มี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้สร้างความสุขให้กับแขกที่เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงานคือการล่องแก่งทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ โดยจุดเริ่มต้นการล่องแก่งอยู่ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่งในกิจกรรม ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ร่วม ในงานครั้งนี้ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 - 0641422919!!!!!!!       
ขับเคลื่อนโดย Blogger.