Header Ads

อุทัยธานี - แถลงข่าวประเพณีตักบาตรเทโว

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณ เวทีแถลงข่าววัดสังกัสรัตนคีรีอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี 2562 พร้อม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นางรัตดาวรรณ์ แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี พ.อ. เกียรติศักดิ์ พรมตวง หน.วส .934 สนภ.1 นทพ. ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวขึ้น ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ภาคค่ำ มีการแสดงแสง สี เสียง และร่วมรับประทานอาหารสำรับคาวหวาน ซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองอุทัยธานี ส่วนภาคเช้า ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จะเป็นพิธีตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้ม ลูกโยน โดยมีพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินอุ้มบาตรลงตามบันไดเขาวัดสังกัดรัตนคีรี ถึง 449 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตร หลังจากเสร็จพิธีตักบาตรเทโว เป็นการจัดขบวนแห่พุทธบูชามหาสังฆทานพระพุทธรูปปางประจำวันจากทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี และการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ในตลาดเมืองอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดา และยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  วินัย  ชำนาญปืน 061 182 8363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.