Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)
   
   "พ่อเมืองสี่แคว" นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปี 2562  ซึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ  เอกชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม  พิธีเปิด จัดบริเวณ ลานพระเจดีย์ ยอดเขากบ  หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้ทำพิธีเปิดงานบนยอดเขากบแล้ว พระสงฆ์ 109 รูป  เดินลงจากยอดเขากบ โดยมีขบวนเสลี่ยงอัญเชิญพระปฏิมากรปางเปิดโลก  เสลี่ยงอันเชิญ รูปหล่อหลวงพ่อทอง ขบวนนางฟ้า เทวดา  ขบวนนางรำ  ขบวนกลองยาว  รถรับดอกไม้  รถพรม น้ำมนต์ จากนั้นพระสงฆ์ 109 รูป จะรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งฯ จากพุทธศาสนิกชนเริ่มที่บริเวณหน้าที่ ทำการเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก!!!!
ข่าวโดย...ต้อย รอบรั้วภูธร 0719525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.