Header Ads

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

    วันนี้ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์  นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 -ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสัการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดโครงการ พร้อมนำจิตอาสาและผู้ข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" มีหัวหน้าส่นราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชุน จิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.