Header Ads

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานตัวทำงานวันแรกที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่ เดินทางไปทำงานวันแรกที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยได้สักการะ พระพุทธอังคีรส พระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัด และกราบไหว้ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดด้วย ก่อนที่จะเข้ารายงานตัวกับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ห้องทำงาน ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเชื่อว่าจะสามารถทำงานประสานกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ในการพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวจังหวัดระยองแน่นอน เนื่องจากมีความเข้าใจพื้นที่อย่างดี หลังเคยทำงานดำรงตำแหน่งจ่าจังหวัดระยอง และเป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเขาชะเมามาก่อน....


ข่าวโดย...ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.