Header Ads

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             วันที่ 23ต.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองตราด ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสา  เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ โดยมีนายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล  นายอำเภอเมืองตราด  จิตอาสา  904 วปร. กำลังพลทหาร ตำรวจ ในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมกลัด  อำเภอเมืองตราด สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา  และต่อยอด  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน  นอกจากนี้ยังมีการร่วมกับปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ดัดหญ้า บริเวณโดยรอบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประทุน แห่งนี้ อีกด้วย
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค จังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.