Header Ads

ชุมพร-อำเภอหลังสวน เปิดเมืองกินฟรี ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขน -ชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน

ชุมพร-อำเภอหลังสวน เปิดเมืองกินฟรี ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขน -ชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา17.00น. นายสุพล จุลใส(ลูกช้าง)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เป็นประธาน ในงานเปิดเมืองกินฟรี การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562

ในงานวันนี้ มีพ่อแม่พี่น้อง พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดอาหาร ของท้องถิ่นมาไว้บริการ ให้กินฟรี ตลอดถนนหลังสวนทั้งสาย พร้อมกับมีการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา นักร้องรับเชิญค่ายอาร์สยาม

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจ ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นการต้อนรับประเพณีการแข่งขันเรือยาว ขึ้นโขน-ชิงธง ซึ่งมีระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562ณ.บริเวณแม่นํ้าหลังสวน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากพ่อค้า ประชาชน ห้างร้านเป็นอย่างดี

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาชิมรสชาติ อาหารพื้นเมือง ของอำเภอหลังสวน ตลอดเส้น
ขทาง บนถนนหลังสวน กันอย่างคึกคัก ซึ่งได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากภาพ/ข่าวโดย... ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.