Header Ads

ระยอง - ดาว พัฒนาระบบน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคในโรงเรียนวัดตากวน เพื่อสุขลักษณะที่ดีและชีวีที่ยั่งยืน

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 – พนักงานดาวอาสาจากโรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์อิมัลชั่น และโรงงานอะคริลิกอิมัลชั่น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กว่า 100 คน นำโดย นางสาววรัญญา เจริญสุข ผู้จัดการโรงงาน จัดกิจกรรมพัฒนาระบบน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เพื่อสุขลักษณะที่ดีและชีวีที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ณ โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ดาวอาสาได้ย้ายท่อส่งน้ำปะปาเข้าสู่ระบบห้องกรองน้ำ ล้างทำความสะอาดถังกักเก็บน้ำ ทดสอบระบบน้ำ และประเมินคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยให้กับนักเรียนและครู ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า นอกจากนี้ โรงเรียนจะสามารถผลิตน้ำเพื่อใช้บริโภคได้มากขึ้น และยังมีน้ำที่เหลือจากการกรองมาใช้อุปโภคในภาคการเกษตรหรืออื่น ๆ เป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ในงานได้รับเกียรติจาก นางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน เข้าร่วมกิจกรรม

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.