Header Ads

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง บริเวณถนนนครระยอง 62 พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล(พระอารามหลวง) และพระพุทธอังคีรส ภายในสวนศรีเมือง ก่อนเดินทางเข้าบ้านพักภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ถนนตากสิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พ่อค้า ประชาชน ร่วมต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
ทั้งนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก่อนเดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวัดระยอง มีตำแหน่งที่สำคัญ เช่น การดำรงตำแหน่ง : -จ่าจังหวัดระยอง
-ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
- นายอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม -นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
- นายอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำนวยการระดับสูง)
- นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (อำนวยการระดับสูง)
- นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (อำนวยการระดับสูง)
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(อำนวยการระดับสูง)
- รองผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ (บริหารระดับต้น)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 1 ตุลาคม 2560 และปัจจุบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองข่าวโดย...ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.