Header Ads

แพร่ - อำเภอสองคุมเค้มเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอพริกาในสุกร (ASF)

   ณ บริเวณถนนสายเชียงม่วน-แพร่ ทางหลวงหมายเลข1120ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 5 (มย.5) ผาลาด ของวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ มีนายชัยเชรษ์ ธงสิบเอ็ด ปศุสัตว์จังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผู้นำฝ่ายปกครอง ท้องที่ท้องถิ่นชุดชรบ.ประจำหมู่บ้านนาฝาย หมู่ที่2ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ผัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าระวังตามคำสั่งของอำเภอสองที่มีคำสั่งตั้งแต่วันที่2ตุลาคม พ.ศ.2562เป็นต้นมา
    ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OiE)รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอพริ
กาในสุกร(AfrinswineFevr)เริ่มระบาดในทวีปเอเซียในประเทศสาธารณประชาชนจีนเมื่อต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561เป็นต้นมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงมากยี่งขึ้นและแพร่กระจายมากขึ้นทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อในการแพร่ระบาดในสัตว์สุกรในครั้งนี้ เนื่องจากโรคนี้ไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกรจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อเกษตรกรที่เลี้ยงผลิตสุกรทั้งผู้ประกอบการค้าขายสุกรและผู้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์คิดเป็นมูลค่าอย่างมหาศาล

  ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอพริกาในสุกร มาในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผ่านเข้าออกเป็นประจำโดยเฉพาะชาวชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่มีชาวบ้านชุมชนได้เลี้ยงสุกรเป็นนวน
มากคำนวนได้เป็นจำนวนกว่า40,000ตัวชุมชนตำบลสะเอียบจึงได้นำเรียนต่ออำเภอสองดังนั้นอำเภอสองจึงได้นำเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงได้มีคำสั่งจากจังหวัดแพร่และส่วนของอำเภอสองให้มาประจุดคัดกรองเพื่อตรวจคัดกรองฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคในยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะสุกรผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือกับคณะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังก็มีรถบรรทุกทั้ง10ล้อตลอดถึงรถกะบะก็มีผ่านมาประจำและสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าการนำเข้าถ้าหากเป็นสุกรก็จะกักไว้บริเวณไว้และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อและให้จอดไว้เป็นเวลา30กว่านาทีจึงจะปล่อยให้รถผ่านไปได้ส่วนการเฝ้าระวังมีคำสั่งของอำเภอสองเรี่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่2ตุลาคม พ.ศ.2562เป็นต้นมา


         ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่


ขับเคลื่อนโดย Blogger.