Header Ads

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำทีมฝ่ายปกครอง เดินถอยหลังแก้เคล็ดเข้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในเรือนจำ(เก่า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันนี้ (13 ต.ค. 62) นายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ อส. จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ทำความสะอาด ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่เก่า ซึ่งได้ย้ายไปเปิดที่ทำการใหม่แล้วเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 62 หลังจากนั้นได้ร่วมกันเดินทางไปภายในข่วงหลวงเวียงแก้วหรือเรือนจำเก่าซึ่งได้ย้ายออกไปที่แห่งใหม่ ในอำเภอแม่แตง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555  ทำให้กลุ่มจิตอาสาที่เข้าไปในปฎิบัติหน้าที่ต่างตื่นเต้นกัน โดยจะแก้เคล็ดด้วยการเดินถอยหลังเข้าไปในเรือนจำ  ทั้งนี้เป็นความเชื่อของคนในสมัยโบราณว่าจะได้ไม่เป็นลางที่ไม่ดี
ก่อนการปฎิบัติงาน นายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังเก่า ขอบคุณจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ที่เข้าร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และจะน้อมนำแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

เสกสรร อินทชัย เชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.