Header Ads

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปรมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์


           มุกดาหาร  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานข้ามห้วยแข้ ระหว่างชุมชนค่ายลูกเสือกับชุมชนภูหินเรือ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวสำนึกนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตลอดรัชสมัยได้ทรงอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงจวบปัจจุบัน ทั้งด้านการศึกษา การยกเลิกระบบไพร่ ทรงประกาศเลิกทาส ทรงวางรากฐานการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค เช่น กิจการรถไฟ ไฟฟ้า ประปา พัฒนาจนถึงปัจจุบัน

    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ในครั้งนี้ ทางจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดขึ้น โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ทาสี เสา และราวสะพานข้ามห้วยแข้ โดยทาสี ขาวแดง ตามสัญลักษณ์ของการจราจรพร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้เป็นที่ สังเกตุแก่ผู้สัญจรใช้เส้นทางผ่านสะพานในเวลากลางคืน และได้มีการ กำจัดวัชพืช  บริเวณลำน้ำห้วยแข้ ด้วย
      สะพานข้ามห้วยแข้ เป็นสะพานที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใช้เป็นเส้นทางลัด ระหว่างชุมชนค่ายลูกเสือกับชุมชนภูหินเรือ โดยมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก และในช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา สะพานห้วยแข้นี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุนด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
                                  ******************************
พิชิตชัย  ผ่องแผ้ว รายงานจากมุกดาหาร 0982743921
ขับเคลื่อนโดย Blogger.