Header Ads

อำเภอเมืองตราด จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

อำเภอเมืองตราด จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
             วันที่ 15 ต.ค. 2562 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน และบัตรประชาชนจิตอาสา ให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ จำนวน 300 คน ที่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนในห้วงระหว่างวันที่ 1 -10 กันยายน ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอเมืองตราด
                          นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองของจังหวัดต่าง ๆ เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 -10 ของทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการประสานการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ สำหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังพบว่ามีเด็กนักเรียนที่อายุเกิน 7 ปี ขึ้นไปกว่า 10 คน มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทงานที่เด็กนักเรียนสามารถทำได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ แล้ว ยังมีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใช้เครื่อง AED โดยมีชุดกู้ชีพ โรงพยาบาลตราดมาให้ความรู้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ ในครั้งนี้อีกด้วย
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.