Header Ads

พะเยา...ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


             วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ  ทหารตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร.ในจังหวัดพะเยา  ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.