Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน.8 นครสวรรค์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 จำนวน 18 คน โดยสอบผ่านระบบ e-testing ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.