Header Ads

*** สพร .8 นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ***

   
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8  นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดบูรณาการความร่วมมือ ในการนี้ ผู้อำนวยการ สพร.8 นครสวรรค์ เผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือและเพิ่มทักษะด้านอาชีพหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์...


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0 6 1 9 5 2 5 6 44!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.