Header Ads

ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชา ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 72 ตัวเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดพร้อมย้ายศูนย์กล้องวงจรปิดไปอยู่ที่ชั้น 2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา

      นายปรีชา   เรืองอร่าม   รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่าในขณะนี้เทศบาล ได้อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2526 จำนวนเงิน สามล้าน สี่แสน สองหมื่นเจ็ดพัน บาท ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 72 ตัวเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมกับย้ายศูนย์กล้องวงจรปิดจากศาลาแปดเหลี่ยมเทศบาลเมืองศรีราชาไปอยู่ที่ชั้น 2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งกล้องวงจรปิดมีความสำคัญและจำเป็นในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน การติดตามการก่อเหตุอาชญากรรม ต่างๆหรืออุบัติเหตุทางการจราจร ที่เกิดขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนคอยดูแล อยู่ในศูนย์กล้องวงจรปิด แล้วพร้อม ให้บริการหากมีเหตุต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งทั้งนี้ผู้ที่จะขอดูกล้องวงจรปิดจะต้องใช้หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถขอดูกล้องวงจรปิดได้ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.