Header Ads

พังงา-บรรยากาศเทพเจ้าเข้าทรงม้าทรงหญิง พร้อมประกอบพิธีป้ายชิดแช้บูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง 7

พังงา-บรรยากาศเทพเจ้าเข้าทรงม้าทรงหญิง พร้อมประกอบพิธีป้ายชิดแช้บูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง 7
   เวลา 20.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2562 วันที่ 7 ของงานประเพณีถือศีล-กินผัก ประจำปี 2562  ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ อ.เมืองพังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศของการเข้าทรงเทพเจ้าจีนของเหล่าม้าทรงผู้หญิง ซึ่งมีประมาณ 80 คน โดยแต่ละคนต่างก็มีอาการที่ไม่หมือนกัน ในระหว่างที่เทพเจ้ากำลังเข้าทรงร่าง โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล จากนั้นได้ร่วมพิธีอัญเชิญกิวอ๋อง ขึ้นสู่ประรำพิธี เพื่อประกอบพิธี ป้ายชิดแช้ หรือการบูชาดาวนพเคราะห์ 7 ดวง ซึ่งมีประชาชนที่สวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
    พิธีป้ายชิดแช้ หรือพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง 7 เป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญในงานประเพณีถือศีล-กินผัก ซึ่งจะมีการสวดมนต์และอ่านชื่อผู้ทำหน้าที่สำคัญในพิธี เป็นพิธีขอพลังจากดาวเพื่ออวยพรให้คุ้มครองผู้ที่ถือศีล-กินผัก เมื่อเสร็จพิธี ได้มีการโยนผลไม้ของไหว้ต่างๆและฮู๋ (ผ้ายันต์) ลงมาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ผู้เข้าร่วมในพิธี
ข่าวโดย...อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.