Header Ads

ชุมพร-โอเฟียร์ ไทยแลนด์ ร่วมกับองค์กรพันธ์มิตรจัดกิจกรรม "ดูเหยี่ยว กับโอเฟียร์ ครั้งที่ 6"

วันที่21 ตุลาคม 2562 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นประธานในโครงการ "ดูเหยี่ยว กับพี่โอเฟียร์ ครั้งที่6" จัดโดย โอเฟียร์ ไทยแลนด์ในกลุ่มบริษัท เมดโค เอนเนอร์จิ โดยได้รับความร่วมมือจาก ที่ว่าการอำเภอปะทิว สำนักงานเทศบาลบางสน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนปากนํ้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ โรงเรียนบ้านหัวถนนและ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 250คน


สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพาน้องๆ มาศึกษาดูเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนแคบที่สุดของแหลมมาลายูซึ่งมีลักษณะคล้ายคอขวด

จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูฝูงเหยี่ยวที่บินผ่านเป็นจำนวนมาก และมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่องดูเหยี่ยว ความรู้เกี่ยวกับการอพยพเหยี่ยว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการอพยพของเหยี่ยว ณ. เขาดินสอ อ.ปะทิว จ.ชุมพรโอเฟียร์ ไทยแลนด์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริษัทฯ โห้การสนับสนุนกิจกรรมใน 3  ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ก่อให้เกิดจิตสำนึก และหวงแหนในมรดกของชาติ และขุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.