Header Ads

ร้อยเอ็ด - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 /2562

         วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 " เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวหน้าสู่สากล "ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3       โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เเละนักเรียนให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมในพิธี
         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนนักศึกษาทั้งในด้านศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปประธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
              1.เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหน ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
              2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีอย่างอิสระและสร้างสรรค์

สุเทพ  ลอยแก้ว/ภาพ-ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.