Header Ads

สส.เขต 5 ชลบุรี พร้อม พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชาร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


     ที่ วัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจำนวนมาก รวมถึงมีภาคเอกชนห้างร้าน ร่วมออกโรงทานให้บริการอาหาร เครื่องดื่มแก่ประชาชนฟรีกว่า 120 ร้านจำนวนมาก โดยมีนายขวัญเลิศ  พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี ร่วมออกโรงทาน ร่วมนำผ้าไตร และองค์กฐินนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งปัจจัยที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ทางวัดจะนำไปสมทบสร้างศาลาพุทธเมตตา สำหรัยให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ใช้ในการปฏิบัติธรรม โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ และกฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฏรหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากฐิน และเครื่องกฐินไปถวายยังวัดราษฎร์ต่าง ๆ โดยอาจแบ่งออกเป็นจุลกฐิน และมหากฐิน ในปัจจุบันกฐินราษฎร์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า กฐินสามัคคี ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวม เงินและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่า เพราะวัดสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ และเนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่าง ๆ โดยทั่วไปในประเทศไทย

สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.