Header Ads

จังหวัดยโสธร เตรียมพร้อม !!! จัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”

  วันนี้ (24 ต.ค.2562) เวลา 14.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการติดตามความก้าวหน้าการจัด โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” จ.ยโสธร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายพิธีการ รวมทั้งฝ่ายจัดหาผู้สมัครและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


  นางสาวสิริมา วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำหรับโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” จ.ยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งรายได้หลังหักค่าใช้ได้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลยโสธร เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งโครงการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มุ่งหวังอยากให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพของตนเองด้วยการหันมาออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและทำให้สุขภาพแข็งแรง


  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็นประเภท Mini marathon ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท  ประเภท Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท  และ ประเภท  VIP ไม่จำกัดระยะทาง ค่าสมัคร 1,000 บาท  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-973900-5 หรือติดต่อ คุณวีระวัฒน์ 089-9651108 และ คุณจารุณี 081-5939103  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2562 .....


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร //รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.