Header Ads

อำเภอเลี้ยว จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช

  
                   วันนี้(23 ตุลาคม 2562) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โดยในเวลา 07.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีสงฆ์ และใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

         ต่อจากนั้นใน เวลา 08.30 น. นายอำเภอเก้าเลี้ยว  พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5     ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น  นั่นคือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช    
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.