Header Ads

ก.อุตสาหกรรมนำช่างเข้าปลอบขวัญผู้ประสบภัย 4 จังหวัด

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ลงพื้นที่ ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ทำทันที ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดใน เขต อ.เขมราฐ

นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแรม จำกัด วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานตรวจสภาพรถเขมราฐเซอร์วิส อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ตลอดจน นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.เขต 6 อุบลราชธานี นำชาวบ้านเข้ามาร่วมรับบริการกันคับคั่ง

ทั้งนี้ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงนี้ได้มีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดกิจกรรมอีกด้วย


กิจกรรมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดต่อเนื่องไปทั่วถึง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างน้อยก็จะได้เป็นการแบ่งเบาตลอดจนบรรเทาทุกข์ ในด้านเครื่องยานพาหนะให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้านหนึ่งด้วย

กฤษณะ วิลามาศ   รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.