Header Ads

จิตอาสาชาวจังหวัดระยอง พร้อมใจทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ต.ค.2562 ที่บริเวณวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดมัสยิดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา มีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนชาวตำบลทับมา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ทาสีป้ายวัด ล้างห้องน้ำ บูรณะโบสถ์เก่าแก่ รวมทั้งร่วมกิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรือน โรงปุ๋ยหมัก และก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจรประจำวัดทับมาด้วย ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2562
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.