Header Ads

ศรีสะเกษ “กวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโว” วัดโนนม่วง สืบสานประเพณียาวนาน 45 ปี

ศรีสะเกษ “กวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโว” วัดโนนม่วง สืบสานประเพณียาวนาน 45 ปี
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่วัดโนนม่วง ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานพิธีบุญกวนข้าวทิพย์ โดยมีพระครูขันติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโนนม่วง,พระครูสังฆรักษ์ วิเชียรวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระในวัดคณะกรรมวัด ประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของวัดโนนม่วงที่ทำสืบต่อกันมา กว่า 45 ปี
พระครูขันติธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดโนนม่วง กล่าวว่าประเพณีกวนข้าวทิพย์วัดโนนม่วง เริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงทุกวันนี้  โดยแรกๆก็ลองผิดลองถูกพัฒนามาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ถือว่าข้าวทิพย์ที่กวนนั้นสมบูรณ์มาก มีส่วนผสม  9 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทถั่ว, ประเภทข้าว, พืชเป็นหัว, เมล็ดธัญพืช ,ประเภทน้ำตาล ,ประเภทไขมัน ,ผลไม้สด, ผลไม้แห้ง, สมุนไพรและเครื่องเทศ  แต่ละประเภทก็ประกอบด้วยหลายๆอย่าง รวม  108 ชนิด ซึ่งพี่น้องประชาชนร่วมบริจาควัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และร่วมกันกวน 9 กระทะ ไฟที่ใช้จุดเตาได้จากการทำพิธีบวงสรวงขอไฟจากพระอาทิตย์โดยใช้แว่นขยายจุดไฟ เมื่อไฟติดก็จะใช้ไม้มงคล 9 ชนิด ต่อไฟไปแต่ละเตา วางกระทะเทน้ำกะทิลงกวน จากนั้นก็จะนำทุกอย่างที่เตรียมไว้ลงกวน เติมไฟด้วยถ่าย กวนไปเรื่อยๆ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง จนเหนียวจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อกวนเข้าทิพย์และห่อช่วงกลางคืนแล้ว รุ่งเช้าก็จะนำข้าวทิพย์มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาทำบุญเพื่อใส่บาตรแด่พระสงฆ์ ที่มีขบวนเหล่าเทวดานางฟ้าเดินนำหน้า พระสงฆ์รับบิณฑบาตประชาชนนับพันมารอใส่บาตร หรือเรียกว่า “ตักบาตรเทโว”   
นายชุมพล รัตนา กรรมการวัด กล่าวว่า เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนานวัดโนนม่วง คือแหล่งรวมของการสร้างความรักความสามัคคีทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลต้องพร้อมใจกันมาร่วมงานกันเป็นเวลาหลายเดือนก่อนถึงวันงาน อยากให้ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรอบปีของ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษสืบไป /// 

ภาพ/ข่าว โดย..วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.