Header Ads

กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 43

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 43 ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบและวัดบางเสร่คงคาราม 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมฉันภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ณ กองบังคับการกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับการก่อตั้งกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2496 กองทัพเรือ ได้จัดตั้งกองปืนใหญ่รักษาฝั่งขึ้น กองโยธาสถานีทหารเรือสัตหีบ (ฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน) จึงได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการก่อสร้างพัฒนาตัดถนนหนทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีทหารเรือสัตหีบ ไปเป็นกองรักษาการณ์ปืนใหญ่รักษาฝั่ง ต่อมาได้โอนการบังคับบัญชาขึ้นกับ สถานีทหารเรือสัตหีบ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองรักษาการณ์สถานีทหารเรือสัตหีบ ก่อนจะย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันของ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ในทุกวันนี้ ทั้งนี้ มีภารกิจและหน้าที่ ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ให้แก่พื้นที่ตั้งหน่วยทหารปกติ ในเขตความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจน การถวายการรักษาความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เข้ามาประทับแรมในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.