Header Ads

ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ระดมทหาร-เกษตรกรขุดรากถอนโคนมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างฝังกลบกว่า 40 ไร่

    สืบเนื่องมาจากกรณีที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังของ นางรชตพร กว้างเรืองฤทัย อยู่บ้านเลขที่ 243 หมู่ 3 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งไปปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี พื้นที่ 40 ไร่ เป็นพันธุ์ 73 และ 89 เมื่อช่วงแล้งที่ผ่านมาได้ซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ 89 จาก  จ.นครราชสีมา มาปลูกซ่อม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังดังกล่าว


เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นี้ นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ และนายพันธ์ศักดิ์ กุมดวง นอภ.ไพศาลี และนายไพโรจน์ พุ่มแจ้ง กษอ.ไพศาลี จึงประสานความร่วมมือไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กอ.รมน.ขอกำลังพล 35 นาย จิตอาสา 60 คน และทีมงานจากสำนักงานเกษตร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ลงไปถอนต้นมันสำปะหลังทุกต้น เพื่อฝังกลบโดยได้รับการสนับสนุนใช้รถแบคโฮลจาก อบต.ตะคร้อ ขุดหลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นการป้องกันกำจัดที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะแพร่ระบาดออกไปทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง พร้อมกับสั่งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรออกสำรวจแปลงของตนเอง โดยเน้นหนักแปลงที่ซื้อท่อนพันธุ์มาจาก จ.นครราชสีมา หากพบหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้รีบแจ้งเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอทราบทันที

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.